Przelejemy na Twoje konto do 2000 zł

Zaloguj się

Jakie koszty poniesiesz gdy nie spłacisz pożyczki na czas?

Pożyczka (kwota)

Okres pożyczki

Całkowity koszt

Całkowita kwota do zwrotu

RRSO

Ilość dni spóźnienia

Całkowity koszt

100,- zł

30 dni

30,- zł

130,- zł

2334%

10 dni

50,- zł

200,- zł

30 dni

60,- zł

260,- zł

2334%

20 dni

100,- zł

300,- zł

30 dni

90,- zł

390,- zł

2334%

30 dni

150,- zł

400,- zł

30 dni

100,- zł

500,- zł

2334%

40 dni

200,- zł

RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) to stopa procentowa, która jest wyliczana zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2001 roku o kredycie konsumenckim. (Podstawa prawna: Dz. U. z 2001 roku Nr 100, poz. 1081). Przykładowe RRSO przy kwocie pożyczki 100 zł dla 30 dni spłaty, z opłatą administracyjną w wysokości 30 zł, z oprocentowaniem 30%, wynosi 2334%. RRSO uwzględnia całkowity koszt pożyczki czyli 130 zł.


Opłaty dodatkowe

W przypadku braku terminowej spłaty należności, Pożyczkodawca kieruje do Pożyczkobiorcy powiadomienia informujące o aktualnym stanie zadłużenia. Opłata za każde z powiadomień wynosi 50 złotych. Tabela wszystkich opłat dostępna jest tutaj.


Niespłacenie pożyczki, pomimo trzykrotnych powiadomień Pożyczkodawcy skutkować będzie przekazaniem danych klienta do bazy dłużników ERIF. Umieszczenie danych w bazie uniemożliwi skorzystanie z oferty pożyczkowej w przyszłości. W przypadku braku spłaty pożyczki, pomimo czterokrotnego powiadomienia klienta, Pożyczkodawcy przysługuje prawo przekazania odzyskania należnych wierzytelności wyspecjalizowanej firmie windykacyjnej.